Havo

Vanaf leerjaar 4 (tweede fase) wordt het profiel economie- en maatschappij (EM) aangeboden binnen een vaststaand vakkenpakket.

Leerlingen doen staatsexamen in de volgende vakken:
Nederlands, Engels, wiskunde A, Economie, Biologie, Aardrijkskunde,  en Geschiedenis , Maatschappijleer, Profielwerkstuk en Rekenen.

Deze opleiding duurt in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende MBO/ROC niveau 4 opleidingen of HBO-opleidingen.