De Gezonde Kantine

Visie

De school is een beschermende plek en moet bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van de leerlingen. Het feit dat er in de omgeving, zoals thuis, ongezonde producten aanwezig zijn, is geen reden om deze binnen de school aan te bieden of te stimuleren. Niet alleen als het om roken, alcohol of pesten gaat, maar ook als het om voeding gaat. VSO Klein Borculo heeft een omgeving waar gezond eten belangrijk wordt gevonden. Omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen gaan we stapsgewijs een steeds gezondere kantine maken.
We vinden daarom ook dat op onze school het aanbod en de uitstraling gezond dient te zijn. Tijdens onze lessen verzorging wordt er veel aandacht besteed aan het belang van gezonde voeding waar zoveel mogelijk met verse producten wordt gewerkt. Het voornaamste doel in deze lessen is dan ook dat leerlingen kennis maken met gezonde voeding die zowel theoretisch als praktisch wordt aangeboden. Ook wordt er aandacht besteedt aan de “Schijf van Vijf” van het voedingscentrum.
Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis:
De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert twee uitstralingspunten:
1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
2. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes

De kantine stimuleert water drinken In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod alsmede ook een watertappunt waar men gratis water kan inschenken.

Onze ambitie is in ieder geval nu een zilveren kantine en daarna gaan we voor meer:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes
  • We bieden minstens groente of fruit aan
  • De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.
     

VSO Klein Borculo werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine
Met onze gezonde schoolcommissie hebben wij afgesproken dat minstens eens per jaar het aanbod in de kantine in kaart gebracht wordt met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst wordt gerapporteerd aan de directie. Ook heeft de schoolleiding regelmatig overleg met de horecadocent over het gepresenteerde aanbod. Binnen de lessen wordt uiteraard aandacht besteed aan gezonde voeding en de leerlingen leren welke producten bijdragen aan hun gezondheid.
Roken is op het schoolplein niet toegestaan. We ontmoedigen het roken en hopen zo te bereiken dat roken door onze leerlingen op termijn uitzonderlijk is.

 

De VSO Klein Borculo heeft een gouden Schoolkantine Schaal!

VSO Klein Borculo heeft een gouden Schoolkantine Schaal 2017 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee laten zij zien dat de schoolkantine gezond is ingericht.

VSO Klein Borculo heeft hard gewerkt om de kantine gezonder te maken. Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in hun gezonde schoolkantine. Het oog van leerlingen valt meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. En er is altijd water beschikbaar [in de vorm van een watertappunt/waterkannen op de balie/ flesjes]. De leerlingen zijn blij met dit aanbod dat verleidt om gezonder te kiezen.
De school heeft de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

De Gezonde Schoolkantine

De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine