Duidelijkheid, structuur en regelmaat zijn belangrijk voor onze leerlingen. VSO Klein Borculo biedt een duidelijk gestructureerd onderwijsprogramma, in kleine klassen, om nieuwe kansen en perspectief te geven. Daarbij streven we ernaar dat onze leerlingen de opleiding afronden met een diploma.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
VSO Klein Borculo draagt zorg voor een sociaal-emotioneel zorgklimaat. We tonen onderling respect, stimuleren het zelfvertrouwen en zorgen voor een positieve bevestiging. Ook leren ze meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Binnen het onderwijs werken we aan een positieve gedragsverandering waarbij we het beste uit de leerlingen halen en aandacht besteden aan de individuele kwaliteiten.

Uitdagende leeromgeving
Het team van VSO Klein Borculo hanteert een objectieve, neutrale en respectvolle benadering van leerlingen. Een positieve manier van communiceren en voorbeeldgedrag zijn hierbij belangrijk. Het onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften en de belangstelling- en belevingswereld van leerlingen.
De leerkracht zorgt voor een uitdagende leeromgeving waarin hij/zij de leerlingen motiveert, nieuwsgierig maakt en aanzet tot het ondernemen van initiatieven.