Op VSO Klein Borculo geven we onderwijs aan jongeren van 12 tot 20 jaar met gedrags- of psychiatrische problematiek. Onze school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft leerlingen met een normale intelligentie met leer- en gedragsproblemen, die thuis, op school en in de vrije tijd in de problemen zijn geraakt. Hierdoor zijn zij niet in staat het beste uit zichzelf te halen. Op VSO Klein Borculo lukt dit vaak juist wel.

 

Een prettige schooltijd is ontzettend belangrijk. Naast plezier krijgen in leren en vrienden maken, ontdekken leerlingen bij VSO Klein Borculo wie ze zijn en wat ze kunnen. De jongeren op onze school hebben hun eigen capaciteiten en problemen en daardoor speciale onderwijs- en begeleidingsbehoeften. Ons onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden, belevingswereld en interesses van de jongeren.

Duidelijkheid, structuur en regelmaat zijn belangrijk voor onze leerlingen. VSO Klein Borculo biedt een duidelijk gestructureerd onderwijsprogramma, in kleine klassen, om leerlingen nieuwe kansen en perspectief te geven. Daarbij streven we ernaar dat onze leerlingen de opleiding afronden met een diploma.

 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij dragen zorg voor een sociaal-emotioneel zorgklimaat. We tonen onderling respect, stimuleren het zelfvertrouwen van leerlingen en zorgen voor een positieve bevestiging. Ook leren leerlingen meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Binnen het onderwijs werken we aan een positieve gedragsverandering waarbij we het beste uit de leerlingen halen en aandacht besteden aan de individuele kwaliteiten.

Uitdagende leeromgeving

Het team van VSO Klein Borculo hanteert een objectieve, neutrale en respectvolle benadering van leerlingen. Een positieve manier van communiceren en voorbeeldgedrag zijn hierbij belangrijk. Het onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften en de belangstelling- en belevingswereld van leerlingen.
De leerkracht zorgt voor een uitdagende leeromgeving waarin hij/zij de leerlingen motiveert, nieuwsgierig maakt en aanzet tot het ondernemen van initiatieven.

 

VSO Klein Borculo maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.